SCHIRN SUMMER HANGOUTS, 22. & 29. AUGUST & 5. SEPTEMBER, Foto: Esra Klein

SCHIRN OPEN AIR KINO, 15.-18. AUGUST 2018, Foto: Diana Pfammatter

SCHIRN SUMMER HANGOUTS, 22. AUGUST 2018, PEREL, Foto: Nora Heinisch

SCHIRN SUMMER HANGOUTS, 22. AUGUST 2018, PEREL, Foto: Nora Heinisch

SCHIRN SUMMER HANGOUTS, 5. SEPTEMBER 2018, NEWMEN, Foto: Samira Lamprecht

SCHIRN SUMMER HANGOUTS, 5. SEPTEMBER 2018, NEWMEN, Foto: Samira Lamprecht